เกี่ยวกับเรา

                        พญ.ภัทรชนน อัศววรฤทธิ์ (หมอขนม)                                                               นพ.จักรพงษ์ ทองแสน (หมอบ๊อบ)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เวชศาสตร์ความงามและการชะลอวัย                         แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามเฉพาะทาง                                                                                      

 

                                คุณวุฒิ                                                                                                                               คุณวุฒิ 

 -Doctor of Medicine, Chulalongkorn University (M.D.)                                         – Doctor of medicine Rangsit University(M.D.)

 ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                – Master of Science in dermatology (MFU)

 -Master of Science in dermatology Mae Fah Luang University 

(MSc. Dermatology)                                      ปริญญาโทตจวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 ปริญญาโท ตจวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                                                                                                                                         

 

                       การศึกษาหลังปริญญา                                                                                                                   การศึกษาหลังปริญญา

 -Fellowship in Dermatology Mae Fah Luang University                                                                      – Diploma board of anti aging and regenerative medicine (A4M,USA)

 -Diploma in American board of Anti-aging and Regenerative medicine (A4M)                                     – Certified facial plastic training program with Dr.wiwat tatirat

 -Fellowship in Dermatology and Allerology, Juntendo University, Tokyo                                              – Fellowship of Korean College of Cosmetic Surgery(KCCS)

 -Certificate in attending Anatomy master class, Chulalongkorn University                                          – Member of thai association and acedemic of cosmetic surgery (TACS) 

 -Membership of Thai association and acedemic of cosmetic surgery (TACS)                                        – Member of Aesthetic and antiaging surgical science (A2S)

 -Membership of Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS)                                                             – Membership of Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS)

 -Chelation medical association,Thai (CMAT)                                                                                     – Certified traning course of hair transplant(biofibre) 

Copyright © 2019. Roselin Clinic.